20. – 21. 10. 2023
KonGRESOVÝ sál - IKEM


Pracoviště klinické a transplantační patologie,
Institut klinické a experimentální medicíny si Vás dovoluje pozvat na:

background

20. 10. 2023

Začátek akce 8:45

IKEM, HLAVNÍ BUDOVA - Kongresový sál

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

Za organizátory se těší na setkání:

MUDr. Ondřej Fabián, Ph.D.

MUDr. Marek Kollár, Ph.D.

doc. MUDr. Eva Sticová, Ph.D.

MUDr. Luděk Voska

odpovědi na

Časté otázky

Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu ČLK č. 16. Účastníci obdrží certifikát o účasti. Akce je ohodnocena 12 kredity.
Akce je zpoplatněna částkou 1000 Kč do 31. 8. 2023, od 1. 9. 2023 1600 Kč, při registraci on-line. Účastnický poplatek zahrnuje odborný program a občerstvení.
Účastnický poplatek prosíme uhraďte na bankovní účet ČNB.
Číslo účtu: 42334041
Kód banky: 0710
Variabilní symbol:
3102000002
Specifický symbol: telefonní číslo, které jste uvedli při registraci
Do zprávy pro příjemce prosím uveďte celé jméno.

V případě zájmu o vystavení daňového dokladu dodejte prosím fakturační údaje včetně IČO a DIČ.

Potvrzení o přijetí platby obratem sdělíme e-mailem, fakturu za registraci obdržíte v den konání sympozia.
Uzávěrka on-line registrace je 1. října 2023 ve 12:00.
Registrace ani platba na místě bohužel není možná.
Ubytování organizátoři akce nezajišťují. Případní zájemci se mohou individuálně obrátit na nedalekou rezidenci Emmy https://www.rezidenceemmy.com/cs/, případně jakékoliv jiné ubytovací zařízení.
Pro další dotazy a informace k registraci, prosím kontaktuje sekretariát Pracoviště klinické a transplantační patologie IKEM: veronika.luzarova@ikem.cz, +420 236 055 087, vendula.veverkova@ikem.cz


Registrace

Odbornost
Ti, kterým nebude registraci hradit
zaměstnavatel, IČO a DIČ nevyplňují.
Děkujeme za registraci. Na Váš email by mělo přijít potvrzení registrace do 48 hodin.
Nepodařilo se nám dokončit registraci.
Kontaktujte, prosím, technickou podporu na....

Program

8:45 - 9:00
Úvod
Voska L
Fabián O
9:00 - 9:45
Klinická diagnostika non-ischemického poškození myokardu a přínos biopsie v klinickém rozhodování
Peichl P
9:45 – 10:30
Srdce v rukou patologa: techniky vyšetření, základní patologické nálezy
Fabián O
10:30 - 11:00
Přestávka
11:00 - 11:20
Náhlá srdeční smrt, možnosti post-mortem genetické diagnostiky
Krebsová A
11:20 – 12:00
Histopatologické hodnocení myokarditid a kardiomyopatií: pattern-based přístup
Fabián O
12:00 - 13:00
Oběd
13:00 - 13:30
Hepatitidy z pohledu klinika: indikace k biopsii a přínos histopatologie v klinickém rozhodování
Fraňková S
13:30 - 14:30
Alkoholové poškození jater v rukou patologa
Sticová E
14:30 - 15:00
Přestávka
15:00 - 15:20
Přednáška hlavního sponzora akce
15:20 - 16:30
Kazuistiky
9:00 - 9:45
Současný klinický pohled na glomerulární a tubulointersticiální onemocnění
9:45 - 10:30
Histopatologický přístup k renálním biopsiím: techniky zpracování, základní mikroskopické vzorce poškození
Kment M
10:30 - 11:00
Přestávka
11:00 - 11:30
Mikroskopická diagnostika glomerulárních onemocnění
Kollár M
11:30 - 12:00
Mikroskopická diagnostika onemocnění tubulů a intersticia
Kollár M
12:00-13:00
Oběd
13:00 - 13:30
Mikroskopická kolitida v rukou gastroenterologa: diferenciální diagnostika a klinicko-patologická korelace
Bajer L
13:30 - 14:30
Histopatologická diagnostika kolitid: základní morfologické obrazy a diferenciální diagnostika
Fabián O

Partneři akce


Garant akce

MUDr. Luděk Voska
Pracoviště klinické a transplantační patologie
Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9, Praha 4, 140 21